Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

SAMENWERKINGSVERBANDEN "TRUDAS"

Trudas is de naam voor de Samenwerkingsverbanden binnen de Brugse pastorale eenheid SINT-TRUDO ASSEBROEK

Deze samenwerkingsverbanden hebben te maken met verenigingen zoals OKRA,ziekenzorg,buurtcomités,jongereninitiatieven, scholen, ziekenhuizen, WZC,Palliatieve zorg aan huis en nazorg rouwproces, doorverwijsinitiatieven, andere geloofsgemeenschappen, buurtwerking,diverse positieve initiatieven, niet direct kerkelijk gelinkt: armoedebestrijding,autoloze zondag,bevragingen over de toekomst van Brugge.

Doelstelling:

  • groeien van openheid en groepsgevoel tussen de eigen parochies
  • aanwezig zijn waar gemeenschap wordt gevormd
  • aansluiten bij bestaande initiatieven, zonder die over te nemen.
  • (organisatorische) ondersteuning geven.
  • antennefunctie, niet het werk van professionelen overnemen
  • luisterbereidheid en nabij zijn
  • uitwisseling van ideeën en initiatieven ondersteunen van jongeren
  • zich laten inspireren door andere federaties
  • kansen bieden voor ontmoeting en uitwisseling m.b.t. anders-christenen, niet-christenen, randkerkelijken.